בית > חֲדָשׁוֹת > חדשות התעשייה

ההבדל בין זרקורים לזרקורים

2022-03-08

עקומת וטווח עוצמת הארה:
1. עקומת עוצמת ההארה של הזרקור היא אליפסה חיובית, הדורשת הארה רחוקה ועוצמת הארה גבוהה יחסית בקצה הרחוק, אך אינה מצריכה את אזור טווח עוצמת ההארה ליד המנורה.

2. עקומת עוצמת ההארה שלהֶאָרָהדומה לאליפסה אופקית, שאינה דורשת הארה מרחוק, אך דורשת טווח הארה רחב ליד המנורה והארה חזקה.

תרחישי שימוש שונים:
1. זרקורים משמשים לתאורה למרחקים ארוכים, משמשים בדרך כלל בכיכרות, בחצרות רכבת וכו'.

2. אורות מבולמשמשים לתאורה מטווח קרוב, ובדרך כלל משמשים לתאורה אזרחית.